Commit 514f4f91 authored by Bruno López Trigo's avatar Bruno López Trigo

Xa se admite a descarga e carga da configuración do usuario

parent 560f57cd
{
"dataset" : "example",
"attributes" : [ {
"type" : "numericAtt",
"id" : "ALTURA",
"name" : "ALTURA",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 1.82,
"right" : 1.9466666666666668
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 1.9466666666666668,
"right" : 2.0733333333333333
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 2.0733333333333333,
"right" : 2.2
}
} ],
"interval" : {
"left" : 1.82,
"right" : 2.2
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "TAPONES",
"name" : "TAPONES",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 19.333333333333332
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 19.333333333333332,
"right" : 38.666666666666664
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 38.666666666666664,
"right" : 58.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 58.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "REBOTES",
"name" : "REBOTES",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 7.0,
"right" : 64.0
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 64.0,
"right" : 121.0
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 121.0,
"right" : 178.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 7.0,
"right" : 178.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "ASISTENCIAS",
"name" : "ASISTENCIAS",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 3.0,
"right" : 78.66666666666667
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 78.66666666666667,
"right" : 154.33333333333334
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 154.33333333333334,
"right" : 230.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 3.0,
"right" : 230.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "PUNTOS",
"name" : "PUNTOS",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 15.0,
"right" : 172.33333333333334
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 172.33333333333334,
"right" : 329.6666666666667
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 329.6666666666667,
"right" : 487.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 15.0,
"right" : 487.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "FALTAS-COMETIDAS",
"name" : "FALTAS-COMETIDAS",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 3.0,
"right" : 33.66666666666667
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 33.66666666666667,
"right" : 64.33333333333334
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 64.33333333333334,
"right" : 95.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 3.0,
"right" : 95.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "FALTAS-RECIBIDAS",
"name" : "FALTAS-RECIBIDAS",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 6.0,
"right" : 55.333333333333336
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 55.333333333333336,
"right" : 104.66666666666667
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 104.66666666666667,
"right" : 154.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 6.0,
"right" : 154.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "TIROS-LIBRES",
"name" : "TIROS-LIBRES",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 33.333333333333336
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 33.333333333333336,
"right" : 66.66666666666667
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 66.66666666666667,
"right" : 100.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 100.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "TIROS-DE-2",
"name" : "TIROS-DE-2",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 29.0,
"right" : 44.666666666666664
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 44.666666666666664,
"right" : 60.33333333333333
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 60.33333333333333,
"right" : 76.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 29.0,
"right" : 76.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "TIROS-DE-3",
"name" : "TIROS-DE-3",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 17.666666666666668
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 17.666666666666668,
"right" : 35.333333333333336
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 35.333333333333336,
"right" : 53.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 53.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "RECUPERACIONES",
"name" : "RECUPERACIONES",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 12.666666666666666
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 12.666666666666666,
"right" : 25.333333333333332
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 25.333333333333332,
"right" : 38.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 38.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "PERDIDAS",
"name" : "PERDIDAS",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 23.333333333333332
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 23.333333333333332,
"right" : 46.666666666666664
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 46.666666666666664,
"right" : 70.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 0.0,
"right" : 70.0
},
"value" : 0.0
}, {
"type" : "numericAtt",
"id" : "VALORACION",
"name" : "VALORACION",
"properties" : [ {
"type" : "numericProp",
"name" : "Low",
"id" : 0,
"interval" : {
"left" : 17.0,
"right" : 192.66666666666666
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "Medium",
"id" : 1,
"interval" : {
"left" : 192.66666666666666,
"right" : 368.3333333333333
}
}, {
"type" : "numericProp",
"name" : "High",
"id" : 2,
"interval" : {
"left" : 368.3333333333333,
"right" : 544.0
}
} ],
"interval" : {
"left" : 17.0,
"right" : 544.0
},
"value" : 0.0
} ],
"consequents" : [ {
"matrixPosition" : 1,
"id" : "BASE",
"name" : "BASE",
"percentageNode" : 0.0
}, {
"matrixPosition" : 2,
"id" : "ESCOLTA",
"name" : "ESCOLTA",
"percentageNode" : 0.0