careu-onco

O obxectivo deste proxecto e deseñar e implementar unha ferramenta que permita levar a cabo o seguimento domiciliario de pacientes con cancro. Neste grupo aloxaranse os diferentes módulos software que formen parte do proxecto.

A group is a collection of several projects.

If you organize your projects under a group, it works like a folder.

You can manage your group member’s permissions and access to each project in the group.