careu-onco

O obxectivo deste proxecto e deseñar e implementar unha ferramenta que permita levar a cabo o seguimento domiciliario de pacientes con cancro. Neste grupo aloxaranse os diferentes módulos software que formen parte do proxecto.