CHANGELOG 360 Bytes
Newer Older
Jorge Suárez de Lis's avatar
Jorge Suárez de Lis committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
v3.0 (2017-03-03):
- Corrección de cores de laranxa sobre gris que non se ven (axuda a daltónicos)
- Plantilla de exemplo con moitos máis exemplos
- Adaptación á Axuda FEDER 2014-2020

v2.1:
- ERROS
  + liña 345 @ beamerthemeCiTIUS.sty: correxida a opción "right" na beamercolorbox

v2.0:
- Primeira versión laranxa/gris da plantilla beamer do CiTIUS